Leverans- och försäljningsvillkor

Generellt

Leverans- och försäljningsvillkor utgör tillsammans med din beställning, bekräftad genom en orderbekräftelse, det samlade avtalsunderlaget för ett köp. Villkorsinformationen på www.vaxjomtb.com är bara tillgänglig på svenska.

För att få handla på www.vaxjomtb.com måste du ha fyllt 18 år.

Internet-handel är reglerat i bl.a. distansavtalslagen, avtalsvillkorslagen, konsumentköplagen, produktsäkerhetslagen, prisinformationslagen, marknadsföringslagen, personuppgiftslagen och konsumentkreditlagen (SFS 2005:59). Om du önskar mer information om dina rättigheter och förpliktelser vid köp, finner du mer information på www.konsumentverket.se

Där det i villkoren ställs krav på skriftlighet, så uppfylls det av e-post, brev, eller likvärdigt. För att kunna göra ett köp via vår webbshop måste du acceptera våra köpvillkor. Genom att acceptera köpvillkoren bekräftar du att du tagit del av informationen nedan och förbinder dig att följa köpvillkoren i sin helhet.

Parter i avtalet

Säljare: VaxjoMTB, nedan refererad till ‘vi’ eller ‘oss’
org.nr.: 960810-5376
Telefon: 070-960 24 45
E-post: albin@vaxjomtb.com

Köpare: Den person som är anges som köpare i beställningen, nedan refererad till du, ‘dig’, ‘din’ eller ‘ditt’.

Handla i vår nätbutik
Vi önskar att du som kund alltid skall känna dig trygg och få den information du behöver för att kunna genomföra ett köp hos oss. I stycket nedan har vi, för dig som kund, beskrivit köpprocessen i korta drag.

1. Orientera dig på vår sida

2. Välj önskad produkt(er)

3. Lägg i varukorg

4. Registrera dig som kund och välj betalningssätt.

5. Genomför köp

6. Du erhåller en orderbekräftelse från oss via e-post.

7. Du erhåller besked när din leverans ankommit till valt utlämningsställe eller om transportören kontaktar dig.

Din beställning
När beställning är registrerad hos oss är den bindande. Du har likväl rätt att frångå köpet med hänvisning till avbeställningsrätten samt ångerrätten. Läs mer om ångerrätten under punkten ångerrätt. Vi förbehåller oss rätten att ta betalt för de ev. kostnader som uppkommer i samband med en avbeställning.

När vi mottagit din beställning, kommer vi attsända en orderbekräftelse till dig inom 24 timmar. Läs noga igenom orderbekräftelsen när du mottagit den och stäm av att den motsvarar vad du beställt. Vi uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med vår kundtjänst.

Vid händelsen att din beställning omfattar flera varor så kan varorna komma att levereras i separata försändelser.

Om leveransen ej hämtas ut, returneras beställningen till oss och du debiteras en kostnad på 500kr – för att täcka våra utlägg i samband med leverans och hantering.

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning och lagersaldofel. Om det uppstår en situation där vald vara är slutsåld kommer du att få information om detta, tillsammans med information om ersättningsprodukt i de fall vi har en ersättningsvara. Du får möjlighet att acceptera föreslagna ändringar eller alternativet att häva beställningen.

Vi förbehåller oss rätten till prisändring som följer prisjustering från våra leverantörer. Vi förbehåller oss även rätten att anpassa priser på produkter som är på kampanj e.d. Eventuella prisändringar som sker efter erlagd beställning som inte kan härledas till ett fel (se nedan) kommer inte påverka lagd beställning. Om det förekommit ett skriv- eller tryckfel av väsentlig storlek från VaxjoMTBs sida, i annons e.d. och/eller i nätbutiken, har vi rätt att korrigera prissättningen. Var uppmärksam på att stora avvikelser inte är korrekta då vi inte arbetar reamässigt. VaxjoMTB kan därmed komma att rätta en felaktig order. Om detta inte accepteras av kund ogiltigförklaras orden. Detta gäller även om kunden mottagit orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel skall emellertid korrigeras snarast möjligen efter att felet uppdagats.

Vi reserverar oss för att varor som visas på vaxjomtb.com kan utgå och för eventuella tryck- och skrivfel på nätbutiken. Vi kan inte garantera att färgerna som återges representerar de verkliga färger som produkterna har, då färger kan variera beroende på ljussättning och färgåtergivning mellan olika bildskärmar.

Betalning och pris
Alla priser är i svenska kronor inklusive moms och eventuellt miljöavgifter. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat i kassan. Totalkostnaden för beställningen kommer att framgå innan köpet genomförs och inkluderar alla kostnader förbundet med köpet.

Du väljer själv om du önska att betala med bankkort eller faktura. Vid fall där varan skickas hem till dig är den endast möjligt att betala via faktura och då skall fakturan vara betald innan vi skickar produkten.  Endast kort från Visa, Mastercard, American Express, Samsung Pay, Apple Pay eller Google Pay accepteras. 

Om du väljer faktura kommer ett fakturaunderlag att sändas per e-post med 14 dagars förfallotid. Vänligen kontrollera att du har uppgett rätt e-post samt att e-posten inte hamnar i ditt spam-filter. 

Frakt och leverans

Leveransmetoder som erbjuds och som sker på det sätt som angetts vid orderläggning.
• Leverans till Hagadalsvägen 21
• Hemleverans.

Pris: 
Hemleverans, Pris: 710 kr

Leveranstiden är normalt 7-15 arbetsdagar för cykel. Du som kund är medveten om att avvikelser kan ske från angivet leveransdatum. Om leveransförsening skulle uppstå, kommer vi att meddela detta så snart vi själva fått kunskap om avvikelsen, tillsammans med information om möjligt leveransdatum.

Vid beställning av fler än en vara kan leverans komma att ske i separata försändelser. 

Vi ansvarar för dina beställda produkter fram tills att de blivit levererade och signerade för av dig. Vid synlig skada på förpackningen vid leverans önskar vi att det påtalas till transportören innan signering. Du, som kund, ansvarar för att du uppgett rätt leveransadress. Kontrollera vid mottagandet att försändelsen motsvarar din beställning och kontakta VaxjoMTB omgående vid ett eventuellt fel.

Om leveransen ej hämtas ut, returneras beställningen till oss och vi tar ut en kostnad på 500 kr- för att täcka våra utlägg i samband med leverans och hantering. Ej uthämtad leverans ses ej som utnyttjande av ångerrätt eller avbeställningsrätt.
VaxjoMTB levererar endast till adresser inom Sverige

Ångerrätt

Ångerrätten regleras enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (se SFS 2005:59). Ångerrätten ger dig rätt att frånträda köpet inom 14 dagar efter att du mottagit ordern/ leveransen genom att skriftligen meddela oss att du önskar utöva ångerrätten. Du är välkommen att använda konsumentverkets formulär som du finner på www.konsumentverket.se. Här finner du även närmare upplysningar om hur du nyttjar ångerrätten.

Vid utövande av ångerrätten skall du utan onödigt uppehåll och inom 14 dagar från meddelandet om utövandet av ångerrätten, sända varan åter.
Vid utövande av ångerrätten för Cykel, delar och tillbehör returneras de aktuella varorna åter till oss (adress: VaxjoMTB, Hagadalsvägen 21, 352 46 VÄXJÖ). All returnering av vara/varor sker på egen bekostnad. Varan skall sändas åter till oss med originalförpackning och med dokumentation som anger ordernumret, önskvärt tillsammans med ångerrättsformuläret (som du kan ladda ner från  www.konsumentverket.se). Vaxjo MTB kan kräva att du ersätter värdeminskning som följd av ovarsam hantering av varan som inte varit nödvändig för att fastslå varans art, egenskaper och funktion.

Om du ångrar ditt köp kommer vi att göra en återbetalning som omfattar returnerad vara, leveranskostnad och ev. fakturaavgifter. Om du ångrar köp för en del av de varor du beställt återbetalas inte kostnader och avgifter som skulle utgått för resterande del av ordern, t ex fraktkostnad (och eventuella fakturaavgifter). Om du ångrar köpet av en vara som är en del av ett paketerbjudande återbetalas det belopp som återstår när köpeskillingen minskas med övriga varors ordinarie pris. Om du har valt ett dyrare fraktalternativ än vår standardfrakt, förbehåller vi oss rätten att vid återbetalning göra avdrag för de förhöjda leveranskostnaderna.
Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi förbehåller oss dock rätten att avvakta återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Beroende på vilken betalningsmetod du använt kommer vi att kreditera din faktura eller återbetala pengarna till det kort/bankkonto från vilket betalningen drogs vid köpet. Återbetalning till kort tar ca 5 bankdagar i anspråk. Återbetalningen sker kostnadsfritt för kosnument.
Vi ber dig notera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans

Garanti, retur och reklamation

Returnering av varor
Du får självklart titta, känna på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera varan som du skulle få ha gjort i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet eller om någon del av varan saknas är du ansvarig för varans minskade värde och vi förbehåller oss rätten att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen.

Innan en vara returneras till oss skall vi ha erhållit information om att du önskar utnyttja ångerrätten. För att underlätta hanteringen ber vi dig att kontakta kundtjänst på albin@vaxjomtb.com.

Varan som returneras ska vara komplett, vilket innebär att alla delar, tillbehör, bruksanvisningar m.m. ska återsändas till oss. Varan skall skickas tillbaka med originalkartong. Vi ber dig att notera att många varor är känsliga produkter och att originalemballage i många fall behöver användas för att kunna återsända varan.

Returer sker på er egen bekostnad vid ångrat köp. Vi rekommenderar att ni sänder returen som paket via posten för att ha spårningsmöjlighet på returen. Varor som sänds utan spårningsmöjlighet sänds på eget ansvar. Vi löser inte ut returnerade varor mot postförskott. Vänligen notera att det är du som kund som står för risken att varan kan skadas eller försvinna under returfrakten. Vi ber dig därför överväga om varan bör försäkras samt se till att den är väl emballerad.

Vänligen spara alltid följesedeln tills returen är avklarad.

Reklamation
Efter mottagandet av leveransen bör du snarast undersöka om leveransen motsvarar vad du beställt. Kontrollera även att produkt(er) inte blivit skadade under transport eller att produkt(er) uppvisar fel eller att något saknas.

Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till VaxjoMTB ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts (2mån). Du har enligt gällande konsumentskyddslagstiftning 3 års reklamationsrätt på varor köpta på www.vaxjomtb.com.

Om produkt(er) uppvisar fel eller skada kan du efter omständigheten kräva rättning av felet och/eller omleverans och/eller prisavdrag och/eller hävning av köp. VaxjoMTB har rätt att i första hand avhjälpa felet genom reparation eller vidta omleverans.

Vi rekommenderar av bevishänsyn att all reklamation sker till oss skriftligen.  Alla returleveranser i samband med reklamation skall först avtalas med kundtjänst.

Garanti/service
Hur du sköter och vårdar dina köpta varor är avgörande för varans livslängd. Cyklar bör ha återkommande serviceintervaller.

Vi ger två års garanti på alla våra varor. Vi ger 3 års garanti på alla Head cykelramar.

 

Personuppgifter

Vi hanterar som utgångspunkt bara personuppgifter som du uppger till oss och som är nödvändiga för att vi skall kunna genomföra din beställning och leverera dina varor. I de tillfällen vi också behandlar personuppgifter till andra ändamål, t.ex. skicka information om erbjudanden etc. görs det enbart om du samtyckt till det. Innan du samtycker skall du blivit informerad om hur uppgifterna kommer att användas och av vem. Vi förbehåller oss rätten att be om personnummer för att kontrollera kreditvärdighet vid fakturaköp eller födelsedatum för att säkerställa att våra kunder ej är under 18 år.

Dina personuppgifter lämnas enbart ut till andra :

* när du har gett ditt medgivande vid utleverans eller

* när det är nödvändigt för att vi skall kunna ingå ett avtal med dig eller

* i lagbestämmande fall

Personuppgifter överförs även vid din beställning till våra samarbetspartners.

Vi värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi har som målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Om du har frågor om personuppgifter gällande dig eller önskar att korrigera, spärra eller ta bort dina uppgifter etc. enligt personupplysningslagen ombedes du att kontakta oss via albin@vaxjomtb.com

Tvister
Vid en ev. tvist skall den i första hand försöka lösas i godo. Om det inte lyckas har du som kund rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer Allmänna reklamations-nämndens rekommendationer.

Reservation
Vi reserverar oss för skrivfel och eventuella prisförändringar. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella motstridighet går text före bild.